ČMKOS – stanovisko LR k povinnosti zaměstnance absolvovat test na onemocnění COVID-19

K otázce č. 1: Má zaměstnavatel, případně jiný subjekt či orgán právo nařídit zaměstnanci provedení testu? Obecně platí, že povinnosti mohou být ukládány pouze zákonem a v rámci zákona (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Zákoník práce výslovně uvádí, že k úpravě povinností (ve smyslu uložení nové, zákonu neznámé povinnosti) smí dojít … Pokračování textu ČMKOS – stanovisko LR k povinnosti zaměstnance absolvovat test na onemocnění COVID-19