Aktuality

Evropský pilíř sociálních práv

Evropský pilíř sociálních práv je iniciativa Evropské komise zaměřená na sociální dimenzi EU. Základem pilíře jsou sociální cíle a sociální práva zakotvené v primárním právu EU. První nástin Evropské komise navrhuje tři základní kapitoly, členěných do 20 podskupin, ke kterým byla vedena veřejná konzultace:

Rovné příležitosti a přístup na trh práce

 • Dovednosti, vzdělávání a celoživotní učení
 • Pružné a jisté pracovní smlouvy
 • Zajištění při přechodu mezi zaměstnáními
 • Aktivní podpora zaměstnanosti
 • Rovnost žen a mužů a rovnováha pracovního a soukromého života
 • Rovné příležitosti

Spravedlivé pracovní podmínky

 • Pracovní podmínky
 • Mzdy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Sociální dialog a zapojení pracovníků

Přiměřená a udržitelná sociální ochrana

 • Integrované sociální dávky a služby
 • Zdravotní dávky a dávky v nemoci
 • Důchody
 • Podpora v nezaměstnanosti
 • Minimální příjem
 • Dávky v invaliditě
 • Dlouhodobá péče
 • Péče o děti
 • Bydlení
 • Přístup k základním službám

V březnu 2016 byla zahájena veřejná konzultace k 20 různým aspektům evropského pilíře sociálních práv. Konzultace, které se zúčastnilo přes 16 000 respondentů, byla ukončena 31. prosince 2016. Evropská komise by měla představit dokument k evropskému pilíři sociálních práv na summitu v Římě 25. března 2017.

Na konferenci 23. ledna 2017 v Bruselu předseda Komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Od začátku svého mandátu dávám jasně najevo, že chci, aby Evropa byla více sociální. První důležité kroky už jsme udělali. Tento rok bude klíčový. Po rozsáhlé veřejné konzultaci je čas vytvořit evropský pilíř sociálních práv. Na sociálním summitu ve Švédsku využijeme faktu, že se věci daly do pohybu, a sociální priority vyzdvihneme tam, kam patří: na čelní místo evropské agendy.“

Více informací a podkladů naleznete na stránce https://www.cmkos.cz/obsah/762/evropsky-pilir-socialnich-prav

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace