Valné hromady

Valné hromady rozhodují
o směřování Asociace

Valná hromada všech členů Herecké asociace je nejvyšším orgánem Herecké asociace, která se podle současných platných Stanov HA schází nejméně jednou za 4 roky. Od Valné hromady v roce 2014 se volby do orgánů Herecké asociace konají jednou za 4 roky. Ustavující Valná hromada Herecké asociace se konala 11.2.1990, poslední Valná hromada se konala 12.11.2022.

Příští Valná hromada se uskuteční v roce 2026.

Valná hromada Herecké asociace
Činoherní klub, o.p.s.,
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1
sobota 12. listopadu 2022
od 10.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti HA (v písemné podobě u prezence) a jejího prezidia od poslední VH (12. listopadu 2018)
5. Zpráva o hospodaření HA za rok 2018,2019,2020,2021
6. Zpráva kontrolní komise
7. Návrh rozpočtu HA na rok 2022
8. Oznámení výsledků korespondenční volby prezidia a kontrolní komise
9. Oznámení kandidátů na funkci prezidenta s informací o korespondenční volbě dle volebního řádu
10. Informace hostů HA:
a) Společnost Intergram, zástupce HA Tomáš Turek
b) Sdružení výkonných umělců: zástupce HA Tomáš Turek
c) Nadace Život Umělce (písemná zpráva PhDr. Svatavy Barančicové ředitelky NŽU)
11. Stanovy HA – navýšení členských příspěvků
12. Schválení čestného členství – Alexandra Myšková 4.4.2022 (100 let)
13. Různé
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr

Usnesení Valné hromady Herecké asociace
konané dne 12. listopadu 2022 v Praze

Valná hromada Herecké asociace

1) bere na vědomí
a) Zprávu kontrolní komise za rok 2022
b) Informaci o činnosti NŽU
c) Zprávu Sdružení výkonných umělců: zástupce HA Tomáš Turek
d) Oznámení výsledků elektronické a korespondenční volby prezidia a kontrolní komise

devítičlenné prezidium ve složení:

– Adamczyk Marek
– Grygar Jan
– Hruška Zdeněk
– Kepka Ondřej
– Mejzlík Miloslav
– Olšovský Lumír
– Turek Tomáš
– Vondráček Jan
– Zawadská Valerie

Tříčlenná kontrolní komise ve složení:

– Fišar Jan
– Medvecká Taťjana
– Someš Jaroslav

2) schvaluje
a) Zpráva o činnosti HA a jejího prezidia od poslední VH (12. listopadu 2018)
b) Zpráva o hospodaření HA za rok 2018,2019,2020,2021
c) Návrh rozpočtu HA na rok 2022
d) Schválení čestného členství – Alexandra Myšková 4.4.2022 (100 let)
e) Schválení změny Stanov Herecké asociace, rozšiřující možnost členství v HA i pro výkonné umělce bez podmínky českého státního občanství.

3) ukládá
a) Zřídit funkci zástupce HA pro spolupráci s ČMKOS
b) Zvážit pro příští období možnost volby prezidenta HA prezidiem HA
a) Zvážit možnost navýšení členských příspěvků

Za správnost: Jaroslav Someš, předseda návrhové komise Valné hromady HA
člen návrhové komise: Luděk Nešleha

Jaroslav Someš v. r.
předseda návrhové komise

V Praze, dne 12. 11. 2022

Další aktivity Asociace