Historie

Čas oponou trhnul
a změněn svět!

Tímto starým veršem básníka Jana Nerudy můžeme charakterizovat i události, které se u nás odehrály v listopadu l989 a jež přinesly historickou změnu celospolečenských poměrů. Po čtyřiceti letech komunistické totality se český národ (tehdy ještě společně se slovenským) vydal opět na cestu k demokracii. Klíčovou roli v okamžiku onoho dějinného zvratu sehráli studenti, ale hned druhý den po bouřlivých událostech 17. listopadu 1989 se k nim připojila obec divadelníků. Bylo to ve chvíli, kdy ani zdaleka nebylo všechno rozhodnuto.

Založení herecké asociace

Stejně jako na sklonku roku 1989 čeští a slovenští divadelníci vycítili tep doby a pochopili, co je jejich morální povinností, uvědomili si velmi brzy, že zásadně se měnící politické a ekonomické podmínky změní také podmínky tvorby a existence divadelních umělců. A že k zabezpečení těchto podmínek je zapotřebí vytvořit nezávislou profesní odborovou organizaci, která by samozřejmě neměla nic  společného s někdejšími ideovými uměleckými svazy bývalého režimu. Proto se už 11. února 1990 – tedy ani ne tři měsíce po listopadových událostech – v pražském Divadle na Vinohradech sešla ustavující valná hromada nově vzniklé Herecké asociace.

Řešení otázek smluvních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Do vínku – kromě mnoha příslibných pozdravů, které jejich autoři ne vždy proměnili v činy – dostala za úkol především zajištění základního smyslu existence všech profesních a odborových organizací, totiž řešení otázek smluvních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V případě Herecké asociace však nešlo jen o problematiku stálých divadelních angažmá. Mnohem složitější jednání čekala představitele asociace v oblasti mimodivadelní činnosti, tzn. se zástupci médií, filmu, televize, rozhlasu a dabingu. Bylo třeba se také zabývat otázkami honorářových sazebníků či reprízného. Samozřejmě šlo i o zajištění plnohodnotného začlenění naší Herecké asociace do mezinárodního kontextu, do světové herecké organizace FIA. Tyto rozhodující úkoly byly a nadále zůstávají základními směry působení Herecké asociace.

Jinou oblast činnosti představuje oblast právní, společenská a sociální. Sem patří právní poradna, finanční pomoc ze sociálního fondu i bezúročné půjčky, informace pro nejmladší generaci, péče o seniory atp.

Z iniciativy Herecké asociace vzniklo také každoroční udílení několika významných uměleckých ocenění, dabingové Ceny Františka Filipovského, ve spolupráci s Nadací Život umělce ceny Senior Prix, Talent roku pro mladého umělce a především „rodinného stříbra“ asociace,  Ceny Thálie, které  jsou udíleny od roku 1993.

Profesně je Herecká asociace otevřena všem druhům jevištního projevu, tedy i operním pěvcům, tanečníkům, mimům a muzikálovým umělcům, přesto od samého počátku převážnou složku členstva tvoří činoherci.

Další aktivity Asociace