Členství

Členství

Staňte se členem odborové
profesní organizace

On-line přihláška  Rodné číslo slouží jako variabilní symbol


  Způsob placení členských příspěvků a poplatků

  Členem Herecké asociace se zájemce, který splňuje podmínky členství v Herecké asociaci, stává po zaplacení vstupní poplatku.

  Vstupní poplatek činí:

  a) 250,- Kč pro člena HA
  b) 40,- Kč pro člena HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod
  c) 40,- Kč pro studenta

  Členský příspěvek

  1) Každý člen HA, s výjimkou čestných členů a členů uvedených v odst. 3), platí členský příspěvek v následující minimální výši:
  a) 100,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA pracuje pravidelně v divadle (na
  smluvním základě či v pracovněprávním vztahu)
  b) 100,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA spolupracuje s médii (dabing, TV, film, apod.)
  c) 200,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA současně vykonává činnosti uvedené pod písm. a) i b)
  d) 200,- Kč ročně člen HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod nebo je jeho příjem na hranici životního minima (sociální
  důvody)
  e) 120,- Kč ročně student v době aktivního studia hereckého nebo obdobném oboru (např. opera, balet), a to do věku maximálně 26 let
  f) 120,- Kč ročně členka nebo člen HA na mateřské resp. rodičovské dovolené

  2) Výjimkou je čestný člen HA, který je placení členského příspěvku zproštěn.
  3) Člen HA může zaplatit podle svého uvážení a vzhledem ke svým příjmům kdykoliv v průběhu roku i vyšší, než výše uvedený minimální, členský příspěvek.

  Příspěvky lze platit těmito způsoby:

  a) úhradou na náš účet 38835011/0100 – měsíčně, čtvrtletně či ročně (jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo bez lomítka
  b) hotově v sekretariátu HA
  c) hotově přímo na Valné hromadě
  d) složenkou

  V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář Herecké asociace.

  Kalendář akcí