Členství

Členství

Staňte se členem odborové
profesní organizace

On-line přihláška  Rodné číslo slouží jako variabilní symbol


  Způsob placení členských příspěvků a poplatků

  Členem Herecké asociace se zájemce, který splňuje podmínky členství v Herecké asociaci, stává po zaplacení vstupní poplatku.

  Vstupní poplatek činí:

  a) 250,- Kč pro člena HA
  b) 40,- Kč pro člena HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod, a pro studenta

  Členský příspěvek

  Pokud:

  – Pracujete pouze v divadle:  100,-/měsíčně
  – Pracujete pouze v audiovizi: 100,-/měsíčně
  – Pracujete v divadle i v audiovizi: 200,-/měsíčně

  – Jste student – 200,-/ročně
  – Jste důchodce – 200,-/ročně
  – Jste na mateřské – 200,-/ročně

  Výjimkou je čestný člen HA, který je placení členského příspěvku zproštěn. Člen HA může zaplatit podle svého uvážení a vzhledem ke svým příjmům kdykoliv v průběhu roku i vyšší, než výše uvedený minimální, členský příspěvek.

  Příspěvky lze platit těmito způsoby:

  a) úhradou na náš účet 38835011/0100 – měsíčně, čtvrtletně či ročně (jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo bez lomítka
  b) hotově v sekretariátu HA
  c) hotově přímo na Valné hromadě
  d) složenkou

  V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář Herecké asociace.

  Kalendář akcí