Členství

Členství

Staňte se členem odborové
profesní organizace

Herecká asociace svým členům zajišťuje bezplatné právní poradenství a sociální výpomoc v tíživé situaci. Poskytuje informace, pomoc a podporu nastupujícím generacím, kolegům v divadlech i těm, kteří vykonávají hereckou profesi na „volné noze“ a nezapomíná ani na členy v seniorském věku. Je profesně otevřená všem druhům jevištního umění.

Jsme si vědomi výjimečnosti i složitosti této profese a jejího nesnadného postavení v neustále se měnících společenských podmínkách. Podílejte se spolu s námi na ochraně a prosazování práv a zájmů nás všech. Chraňme svou profesi!

On-line přihláškaRodné číslo slouží jako variabilní symbol


Způsob placení členských příspěvků a poplatků

Členem Herecké asociace se zájemce, který splňuje podmínky členství v Herecké asociaci, stává po zaplacení vstupní poplatku.

Vstupní poplatek činí:

a) 250,- Kč pro člena HA
b) 40,- Kč pro člena HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod
c) 40,- Kč pro studenta

Členský příspěvek

1) Každý člen HA, s výjimkou čestných členů a členů uvedených v odst. 3), platí členský příspěvek v následující minimální výši:
a) 100,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA pracuje pravidelně v divadle (na
smluvním základě či v pracovněprávním vztahu)
b) 100,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA spolupracuje s médii (dabing, TV, film, apod.)
c) 200,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA současně vykonává činnosti uvedené pod písm. a) i b)
d) 200,- Kč ročně člen HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod nebo je jeho příjem na hranici životního minima (sociální
důvody)
e) 120,- Kč ročně student v době aktivního studia hereckého nebo obdobném oboru (např. opera, balet), a to do věku maximálně 26 let
f) 120,- Kč ročně členka nebo člen HA na mateřské resp. rodičovské dovolené

2) Výjimkou je čestný člen HA, který je placení členského příspěvku zproštěn.
3) Člen HA může zaplatit podle svého uvážení a vzhledem ke svým příjmům kdykoliv v průběhu roku i vyšší, než výše uvedený minimální, členský příspěvek.

Příspěvky lze platit těmito způsoby:

a) úhradou na náš účet 38835011/0100 – měsíčně, čtvrtletně či ročně (jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo bez lomítka
b) hotově v sekretariátu HA
c) hotově přímo na Valné hromadě
d) složenkou

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář Herecké asociace.

Kalendář akcí