Činnost

Hájíme práva našich členů a podporujeme jevištní dramatické umění

Právní poradna

Členové HA se mohou bezplatně obracet na HA pro právní poradu při uzavírání smluv, při pocitu bezpráví ze strany zaměstnavatelů, k dispozici je pomoc právníka.

Své případné dotazy písemně zasílejte na petricek.vladimir@cmkos.cz popř. telefonujte na číslo 224 142 224

Nařízení vlády o platech č 300 – Sbírka zákonů 127
Projekty

Mezi společenské aktivity Herecké asociace patří udílení cen v oblasti herectví:

Ceny Thálie

Ocenění udělovaná za mimořádné jevištní výkony v oblasti divadelního umění

Webové stránky

Ceny Františka Filipovského

Cena za celoživotní mistrovství v dabingu

Webové stránky

Festival české filmové komedie

Ceny za mužský a ženský herecký výkon

Webové stránky

Senior Prix

Ocenění za celoživotní uměleckou práci herců a hereček ve věku nad 70 let

Webové stránky

Studentská Thálie

Cena prezidia Herecké asociace

Webové stránky

Prix Bohemia Rádio

Cena za herecký výkon v rozhlasové hře

Webové stránky

Televizní objev roku

Mistr zábavného umění

Webové stránky

Zlatá pecka

Webové stránky

Klub seniorů
Herecké asociace

Pod záštitou Herecké asociace se v Klubu seniorů už po mnoho let scházejí divadelníci. Jsou to umělečtí pracovníci, kteří téměř celý svůj život věnovali práci v divadlech, ať už jako pěvci, tanečníci, herci, muzikanti, loutkoherci atd. Klub seniorů navštěvují také pracovníci ostatních profesí, bez nichž by divadlo nemohlo vůbec existovat. Můžete nás zastihnout každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě divadelních prázdnin) od 14 do 16 hodin v klubu divadla ABC. Rádi tam uvítáme i další své dříve narozené kolegy. Proč se scházíme? Těší nás vídat se, vypovědět si, jaká zajímavá představení jsme viděli, co nového se zkouší v divadlech a na jaké umělecké zážitky se můžeme těšit. Většina z těchto seniorů už sama na jevištích nepůsobí, ale to neznamená, že by na své celoživotní poslání zanevřeli. Naopak. Chybí jim. Proto jsou alespoň rádi mezi „svými“. Vyprávějí si, vzpomínají na své kolegy, na různé příhody, o kterých v divadle nikdy nebyla nouze. Klub seniorů má svůj výbor, schází se každý měsíc. Připravuje program každého setkání, zajišťuje po celý rok nejen vstupenky na generálky do divadel a filharmonie, ale stará se i o ty, kteří ze zdravotních důvodů už nemohou do klubu docházet. Těmto členům HA zasíláme gratulace k vzácným životním jubileím, což každému vždycky udělá velkou radost. Do klubu si rádi zveme i kolegy nebo další zajímavé hosty, kteří nám vyprávějí své životní, případně umělecké osudy. Nedávno jsme se třeba potěšili s paní Marií Hakenovou-Ulrichovou, která zavzpomínala na svého tatínka, pěvce Eduarda Hakena a maminku, herečku Marii Glázrovou. Moc se nám líbilo vyprávění pana Antonína Dvořáka III., posledního tehdy ještě žijícího pravnuka slavného skladatele, bohužel dnes už není mezi námi. O svém životě nám vyprávěla Aťka Janoušková, Karel Richter, Jan Přeučil nebo rozhlasový režisér Karel Weinlich, jehož životní příběh je k neuvěření, ale seznámil nás s ním s úžasným vtipem. Výbor také zajišťuje pro své členy zájezdy. Minulý rok jsme navštívili Památník Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové ve Strži, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké. Zajeli jsme se podívat i na právě opravený Hospitál Kuks. Nedaleko odtud v Ratibořicích bylo vloni otevřeno Herecké muzeum Viktorka, proto jsme jeho návštěvu nemohli opominout. O naší činnosti také vedeme kroniku. Jsme šťastni, že se máme kde scházet a rovněž sledovat své mladší kolegy na prknech, která pro nás všechny vždycky znamenala svět.

Libuše Štědrá, předsedkyně Klubu seniorů HA

Pravidelná setkávání
každý měsíc

Současný výbor Klubu seniorů HA:

  • pan Oldřich Bašus
  • pan Stanislav Bronec
  • paní Libuše Čechová
  • pan Vilém Endler
  • paní Věra Nováková
  • paní Libuše Štědrá, předsedkyně a kronikářka
  • pan Bohuslav Šulc

Od kdy klub seniorů existuje?

Od založení Herecké asociace v r. 1990.

Kde se scházel?

Z počátku v Klubu „U Zlatého melounu“ v Praze na Starém Městě v Michalské ulici č. 12, dále pak po mnoho let v Kolowratském paláci na Starém Městě na Ovocném trhu č. 4 a 6, kde býval klub Národního divadla.

Kdo byl jeho předsedou?

Předsedů se už vystřídalo několik: pánové Jaroslav Kašpar, Jiří Joran, Hynek Matuška, Zdeněk Jelen, Svatopluk Matyáš.

Kde se klub seniorů schází v současné době?

V divadelním klubu Divadla ABC.

Kdy?

Pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci, kromě divadelních prázdnin (červenec a srpen).

V kolik hodin?

Od 14.00 do 17.00 hod.

Pro koho je klub určen?

Pro všechny, kteří dosáhli seniorského věku a měli co do činění s divadlem.

Klub seniorů má svůj výbor, který chystá program jednotlivých setkání, dle možností zajišťuje vstupenky na generální zkoušky do divadel, zasílá blahopřání členům klubu ke kulatým jubileím, chystá jednou ročně výlet. O své činnosti vede kroniku.

Další aktivity Asociace