Aktuality

COVID – Kultura 2. výzva

15. 10. 2020 byla zveřejněna 2. výzva speciálního dotačního programu COVID – Kultura, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK).

Jeho cílem je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře. (převzato z MPO)

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO prostřednictvím odkazu na systém, který bude zveřejněn.

Více informací naleznete na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/kultura

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace