Aktuality

COVID KULTURA 3.1 – NOVĚ – PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE DE MINIMIS

Změna se týká především těch žadatelů, kteří žádost již podali.

  • je potřeba zpětně potvrdit toto čestné prohlášení u PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
  • u nově vznikající žádosti již toto čestné prohlášení bude k potvrzení při podávání (nebude se potvrzovat zpětně)
  • nová záložka ve formuláři (PROHLÁŠENÍ K PODOŘE DE MINIMIS) – uvidíte v systému po přihlášení, bude třeba čestné prohlášení odkliknout a poté žádost znovu podat
  • hláška v systému –u žádostí ve stavu „VRÁCENO K DOPLNĚNÍ“ bude v systému v AIS MPO nahoře na liště svítit text, který bude žadatele návodně upozorňovat, že je třeba něco doplnit
  • žadatelům, kteří již žádost podali, přijde na e-mail zpráva o změně rámce poskytované podpory a upozornění na nové čestné prohlášení (Přečtěte si prohlášení a následně odklikněte čestné prohlášení v nové složce – PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE DE MINIMIS. Nic dalšího v žádosti neupravujte a žádost znovu podejte tlačítkem „Podat“.)
  • ke změně podpory do režimu de minimis dochází v zájmu co nejrychlejšího vyplácení jednorázové podpory
  • pokud máte dotazy, prosíme, obracejte se výhradně na mail: osvc@mkcr.cz
Kalendář akcí
Další aktivity Asociace