Aktuality

COVID – KULTURA 3: otázky a odpovědi

Ministerstvo kultury připravilo na svých stránkách nejčastější otázky a odpovědi týkající se 3. výzvy dotačního programu COVID – KULTURA.

Komu je jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
Je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oborech: hudba, divadlo, tanec, literatura či výtvarné umění.

Žadatel musí uvést do formuláře své IČO nebo DIČ.

Na jaké období je tato jednorázová podpora 60 000 Kč určena?
Období podpory se vztahuje na dva měsíce – za období 1. února 2021 až 31. března 2021, tzv. rozhodné období.

Za období 1. až 31. ledna doporučujeme podat žádost o kompenzační bonus u finanční správy.

Od kdy lze žádat o jednorázovou podporu pro umělecké profese?
Od pondělí 15. února 2021 od 10.00. do 15. dubna 2021 do 17.00 hod je spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu.

Co je účelem jednorázové podpory?
Účelem dotace je podpora uměleckých profesí, které jsou bez hlavního zdroje příjmů z důvodu znemožnění živého vystupování a organizace kulturních akcí a zavřených divadel, galerií, kulturních center či obchodů. V rámci programu bude poskytnuta podpora fyzickým osobám podnikajícím na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.

Žadatel může podat pouze jednu žádost o jednorázovou podporu za dané období – žadatel musí uvést své IČO, pokud má živnostenské oprávnění, případně uvede své DIČ, pokud pracuje na autorské smlouvy.

Žadatelé, kteří požádali ve výzvě č. 2 a dotaci obdrželi, budou moci podat žádost v systému AIS MPO ve zkráceném znění, tj. nemusí dokládat svou činnost; umělecký či tvůrčí projekt, svou historii a doklady o činnosti. Bude tak umožněno jednodušší vyřízení své žádosti o podporu.

OSVČ pracující v kultuře si mohou: požádat o jednorázovou podporu 60 000 Kč – výzva 3.1 (určeno pro výkonné umělce a autory a odborné umělecko-technické profese) i uplatnit marně vynaložené náklady za zrušené akce a na kontinuální uměleckou činnost – výzva 3.3 (určeno podnikatelům, firmám či NNO).

Další otázky a odpovědi naleznete na stránkách Ministerstva kultury.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace