Aktuality

COVID – KULTURA 3. výzva

OD DNEŠNÍHO DNE (15.2.) JE MOŽNÉ PODÁVAT ŽÁDOSTI VE 3. VÝZVĚ PROGRAMU COVID – KULTURA

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu ve výši 60 000 korun mohou žádat jednotlivci v uměleckých a umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito lidé se ocitli bez hlavního zdroje příjmů.

Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. – 15. 4. 2021 prostřednictvím systému AIS MPO.

Rozhodné období: 1. únor 2021 až 31. březen 2021

Podrobné informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace