Aktuality

Covid – Kultura – aktuální informace z MKČR

Covid – Kultura – aktuální informace z Ministerstva kultury ČR k 24. listopadu 2020

1. V rámci prodloužení výzvy bude žadatelům umožněna kombinace programu COVID-Kultura s programem Ošetřovné pro OSVČ
Jedná se o plošnou kombinaci podpory v obou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ. (https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/2-vyzva-z-programu-covid-kultura-4-cs4010.html)

2. Ministerstvo kultury rozhodlo, že dnes budou na webu mkcr.cz zveřejněna čísla žádostí o jednorázovou podporu 60 000 Kč doporučené ze strany Ministerstva kultury k podpoře. (Pokud je žadatel vyzván k doplnění, či žádost dosud nebyla uzavřena, nebude v tomto výčtu uvedena.)
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení a následné proplacení dotace vyřizuje jako poskytovatel dotace MPO.
Z kapacitních důvodů o stavu žádostí nelze informovat žadatele jednotlivě.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace