Aktuality

Covid – Kultura – časté dotazy a upřesnění od MKČR

Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů a nedočerpaným alokovaným prostředkům byla výzva č. 2 v programu Covid – kultura (jednorázová podpora ve výši 60 000 Kč) prodloužena do 22. 12. 2020.

Přikládáme zde taky několik častých dotazů a upřesnění od paní Kálalové z MKČR, která má tento program na starosti:

Kdy žadatel obdrží peníze?
V tuto chvíli jsme jako hodnotitelský tým vyhodnotili více jak 2 000 žádostí z celkově podaných 3 500 žádostí. (Několik stovek jich je rozpracovaných a např. čekají na doplnění od žadatele. Velmi často kvůli nedostatkům v dokladech dokládajících jejich činnost – např. nedodaným fakturám či smlouvě bez data a podpisu ve wordu.) V tuto chvíli čelíme dotazům lidí, kteří podali žádosti již na začátku a ptají se, kdy peníze dostanou na účet. Takže ačkoliv máme za hodnotitelský tým MK zpracovány a jsou postoupeny MPO k vydání rozhodnutí ministra, k proplacení dojde až po završení procesu. (MPO ve spolupráci s ÚOHS řeší notifikaci EK.) Dle vyjádření, které jsme dostali, by tento proces měl být v řádu dnů dořešen.

Za jakých podmínek mohou o jednorázovou podporu v programu Covid – kultura 2 žádat občané EU?
O jednorázovou podporu v programu Covid – kultura mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné s trvalým pobytem v EU, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR, jsou daňovými rezidenty v ČR a platí zde povinné odvody. (Jsou bráni stejně jako občani ČR, pokud splňují všechny náležitosti výzvy.)

Pokud má někdo problém se získáním eidentity, musí se žadatel obrátit na: https://www.eidentita.cz/Home

Co má žadatel udělat, když mu byla žádost vrácena k doplnění a nejde mu dle pokynů doplnit, či si neví rady?
Pokud je to technického rázu, žadatel má k dispozici technickou podporu: Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (pracovní dny 8:30–16:30 h): telefon: 841 135 135, e-mail: hotline-aismpokultura@asd-software.cz, která jim pomůže.

Pokud se jedná o obsahovou část, musí se doptat přes tzv. nástěnku či napsat na mail: osvc@mkcr.cz. Tyto dotazy se snažíme odpovídat v řádu dnů.

Není možné návodně žadatele instruovat, jak má doložit svou uměleckou činnost či jak má vyplnit jednotlivá políčka. Instrukce jsou dostatečné. Pokud je žadatel vyzván k doplnění IČO či DIČ, znamená to, že to v žádosti chybí nebo doložil faktury, které jsou na IČO, ačkoliv žadatel uvedl, že pracuje na DIČ. Není tedy zřejmé, jak podniká.

Je sedm dní na reakci žadatele po vyzvání hodnotitelem (vždy přijde notifikace na uvedený mail žadatele). Žadatel by měl do té doby zareagovat a odepsat v nástěnce a následně upravit žádost, pokud je k tomu přímo vyzván. Následně je třeba žádost znovu poslat.
Souběh s ošetřovným pro OSVČ (podzim)

Jelikož se zde vyskytlo několik případů, kdy kolegové z MPO vyhodnocovali žádosti o ošetřovné pro OSVČ různým způsobem, poprosila jsem MPO, aby toto upřesnilo. Nám při spuštění programu Ošetřovné MPO řeklo, že souběh možný není, a toto tak komunikujeme.

Může žádat sro?
Žadatel musí být fyzická osoba, jednotlivec. Charakterem se jedná o tvůrčí stipendium pro konkrétní osoby. Dotyčný musí být osoba samostatně výdělečně činná na hlavní samostatně výdělečnou činnost dle zákona o důchodovém pojištění. (Z této činnosti platí odvody.) Hlavní činnost v oboru hudba, divadlo, tanec je posuzována dle minulého roku. SRO může žádat v části A – kompenzace marně vynaložených výdajů a provozní náklady v rámci kontinuální činnosti v kultuře.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace