Aktuality

COVID – Kultura PRODLOUŽENO do 22.12.2020

Vzhledem k vysokému zájmu žadatelů a nedočerpaným alokovaným prostředkům byla 2. výzva Covid – kultura prodloužena do 22. 12. 2020.

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/2-vyzva-programu-covid-kultura-prodlouzena-4-cs4054.html

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace