Aktuality

COVID – Kultura – ZVEŘEJNĚNA tabulka schválených žádostí

Na stránkách Ministerstva kultury ČR byla zveřejněna tabulka schválených žádostí v programu COVID – Kultura.

Tabulka obsahuje průběžně doplňované kladně vyřízené žádosti o příspěvek pro OSVČ, které Ministerstvo kultury doporučilo k administrativnímu schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu. Finanční příspěvek ve výši 60 000 korun vám tak přijde z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud v tabulce svoji žádost nenaleznete, byla Vám buď vrácena k doplnění, je v procesu hodnocení nebo byla nedoporučena k proplacení. K doplnění žádosti budete vyzváni emailem.

Odkaz na tabulku schválených žádostí naleznete na stránkách MKČR.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace