Aktuality

Doporučení MK k činnosti kolektivních uměleckých těles

Ministerstvo kultury v souvislosti s aktuálním vývojem pandemické situace doporučuje uměleckým kolektivním tělesům, aby – minimálně (nejlépe) po dobu nadcházejících tří týdnů – v maximální možné míře upravily podmínky své činnost s cílem minimalizovat šíření viru Covid19.

Úpravou podmínek za účelem zastavení šíření pandemie se rozumí zavedení takových organizačních a hygienických opatření, která v co největší míře sníží riziko nákazy.

V případě významných projektů, které nelze s ohledem na jejich povahu omezit či zrušit, doporučuje MK zpřísnění hygienických opatření na úroveň, která umožní jejich bezpečnou realizaci.

Převzato z webových stránek Ministerstva kultury

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace