Aktuality

Duben – ještě tam budem?

Apelujeme na členy vlády: pojďte s námi vytvořit plán!

Otevřená výzva ITI členům vlády ČR

Několik měsíců běží nekonečná jednání a nás stále více svazuje pocit, že se točíme v kruhu. Máme plán pro otevírání kultury? Řada zemí, na rozdíl od nás, ano („Back to Life“, „Plan plein air“, „Roadmap lockdown“ atd.), jiné o něm intenzivně jednají napříč rezorty, týká se totiž všech: Ministerstev kultury a zdravotnictví, to je jasné, ale také Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj…

Přínos kultury pro společnost, její kultivaci, rozvoj kreativity každého jedince, duševní zdraví, aktivní životní styl, ale i ekonomiku, dnes nelze popřít. Kulturní a kreativní odvětvípředstavují v EU přes 5 % HDP, nicméně reálná hodnota a přínosy umění a kultury jsou nevyčíslitelné.

Přes rok žijeme v naprosté nejistotě, nesmíme téměř nic, přežíváme. Přesto jsme extrémně přetíženi, plánujeme, rušíme, chystáme znova, zoomujeme, posouváme… Do toho permanentně vedeme jednání, evaluujeme, vyúčtováváme, připomínkujeme, argumentujeme, navrhujeme… většinou však bez zpětné reakce. Tolik zmarněné práce jsme nikdy nezažili. A stále se snažíme o konstruktivní diskusi.

K diskusi ale musí být partner, dvě strany, které navzájem naslouchají, vnímají argumenty a hledají společně cestu, jak z toho všeho ven. Občanská nespokojenost kulminuje.

Apelujeme proto na vás, členy vlády, pojďte s námi vytvořit plán!

Dejme šanci všem, kteří jsou zodpovědní nebo kteří již mohou, ať už se prokáží očkováním, testováním nebo protilátkami. Vraťme jim vstupenku do běžného života! Za kulturou stejně jako pro cestování a další služby.

Rychlý vývoj potřebné aplikace by měl být prioritou celé EU, ať už to bude „zelený pas“, Covid Pass či jinak pojmenovaný ověřitelný elektronický systém, který nás přiblíží normálnímu životu. Nikoho nevylučuje, testovat se může každý, a čím rychleji zvládne vláda očkování, tím méně financí vynaloží na další opatření, restrikce a kompenzace.

A jak využít nadcházející jarní týdny potřebné pro vývoj a prověření takové aplikace?! Začněme s pilotními projekty, stanovme striktní pravidla (nejen 3R, ale podrobný manuál), umožněme open air akce – zorganizované publikum je bezpečnější než davy v parcích! Využijme řady studií a analýz ze zemí EU tak, aby dnes již známá fakta, že také kulturní sály jsou bezpečnější než tovární haly či open office, začala vnímat široká veřejnost a nebála se návratu ke kulturním zážitkům. Online prostředí živé umění nikdy nenahradí. Vraťme ho proto k životu dobře promyšleným plánem!

Ke stažení:Duben-jeste-tam-budem-vyzva-ITI-clenum-vlady.pdf

ITI Mezinárodní divadelní ústav

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace