Aktuality

Důstojná práce = Zdravé pracovní prostředí

Každý rok 7. října se odbory po celém světě mobilizují, aby požadovaly sociální spravedlnost a důstojnou práci pro všechny. Činí tak od roku 2008, kdy se dopady celosvětové hospodářské krize plně projevily i na trhu práce.

Nedůstojná práce je definována jako práce se sníženou ochranou práce a nižšími mzdami. Světový den důstojné práce rovněž zdůrazňuje, jak dosáhnout spravedlivých a uspokojivých pracovních podmínek pro zaměstnance, přiměřené mzdy a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Důstojná práce není luxusem, ale základním lidským právem a my hrajeme klíčovou úlohu v pokračujícím úsilí o vytvoření světa, v němž mohou všichni pracovníci těžit z bezpečného, jistého a spravedlivého zaměstnání.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace