Aktuality

Herecká asociace se symbolicky připojuje k dnešním protestům

Herecká asociace se symbolicky připojuje k dnešním protestům, protože ekonomická situace v naší zemi se radikálně zhoršuje.
V kulturní sféře je stav dlouhodobě neutěšený – řada příjmů zaměstnanců – ale i OSVČ – stagnuje – což v reálné podobě znamená značný propad. Vede to ke zhoršení kvality umělecké práce, řada kolegů je nucena obor opouštět – nebo kombinovat s jinými profesemi.
Současný protest striktně považujeme za apolitický a ryze věcný a odborný.
Za Prezidium Herecké asociace
Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka v.r.
Prezident Herecké asociace
Kalendář akcí
Další aktivity Asociace