Aktuality

Herecká asociace ve spolupráci s DAMU uspořádala seminář

Koncem roku 2018 uspořádala Herecká asociace ve spolupráci s DAMU seminář Castingové a herecké agentury – rozdíly a možnosti. Kromě fotografií z akce, přidáváme na přání účastníků i kontakty na webové stránky jednotlivých přednášejících. Za Hereckou asociaci se akce zúčastnili Tomáš Turek a Jan Vondráček. Velké poděkování patří všem účastníkům za skvělou spolupráci a rovněž za maximální vstřícnost ze strany DAMU.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace