Aktuality

Intergram

Jednání prezidia Herecké asociace s vedením společnosti INTERGRAM.

24. 9. 2018 se v sídle Herecké asociace uskutečnila schůzka mezi zástupci společnosti INTERGRAM – zastupovaný pány: ředitelem společnosti Mgr. Janem Simonem a finančním ředitelem Ing. Janem Šroubkem a členy prezidia Herecké asociace.

Na jednání se podrobně probírala situace, která vznikla v letošním roce při přechodu na nový systém vyúčtování a vzniklého časového zpoždění. Byly objasněny objektivní důvody, proč k situaci došlo a oznámen způsob, jakým se bude situace nadále řešit. Bylo potvrzeno, že bude dodržen výplatní termín 30. 9. 2018, kterým je INTERGRAM vázán dle autorského zákona.

V případě pochybností obdržené částce je třeba podat reklamaci prostřednictvím emailové adresy reklamace@intergram.cz na základě které INTERGRAM bude zjišťovat, zda byly odměny vyplaceny v souladu s dostupnými podklady (hlášení od vysílatelů, prohlášení výkonných umělců atd.) . V této souvislosti byl navýšen počet pracovníků reklamačního oddělení a zřízeno call centrum na sběr podnětů k reklamacím.

Na požádání člena prezidia pana Ondřeje Vetchého přislíbil Jan Simon, že se zúčastní jednání Valné hromady HA, která se koná 11. 11. 2018.
Po tomto jednání proběhlo 25. 9. 2018 setkání předsedy kontrolní komise INTERGRAM Ing. Libora Holečka a místopředsedy Výkonné rady INTERGRAM Tomáše Turka, jehož výstupem je i další důležité oznámení ze strany INTERGRAMU:
„Výkonná rada INTERGRAM na návrh Kontrolní komise INTERGRAM požádala odcházejícího ředitele Mgr. Jana Simona, aby odložil svůj odchod z vedení INTERGRAM, který se má uskutečnit k 30. 9. 2018 a aby společnost vedl do 31. 12. 2018 tak, aby byly dořešeny základní problémy aktuálního provozu spolku a servisu zastupovaným spojených s vyúčtováním odměn zastupovaným za rok 2017, dojednáváním sazebníků odměn za užití záznamů uměleckých výkonů s uživateli a systémem poskytování kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb prostřednictvím profesních organizací včetně Herecké asociace ČR . Přestože má Jan Simon již uzavřenou smlouvu s novým zaměstnavatelem, vnímá možné komplikace související s jeho odchodem ze společnosti v současné situaci podobně, jak je vnímá Výkonná rada i Kontrolní komise INTERGRAM. Projevil při jednání maximální vstřícnost, která vyústila v dohodu s Kontrolní komisí a Výkonnou radou INTERGRAM o výkonu funkce ředitele a statutárního orgánu INTERGRAM do 31. 12. 2018. Tato dohoda mu umožní v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou u nového zaměstnavatele dostát povinnostem vyplývajícím z funkce ředitele INTERGRAM a zároveň umožní naplňovat pracovně smluvní závazky vůči novému zaměstnavateli.“

Stanovisko prezídia HA
Prezídium HA chápe objektivní důvody nastalé situace i vysvětlení pana ředitele Intergramu. Děkujeme za něj i za vstřícnost s jakou akceptoval setrvání ve funkci do konce roku z uvedených důvodů, nicméně jsme nuceni situaci kolem stavu vyúčtování nadále bedlivě sledovat.

Věříme, že uspokojivé vyřizování letošních reklamací a hlavně včasný a přesný proces vyúčtování v příštím roce vyvrátí případné pochybnosti všech zastupovaných.

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace