Aktuality

Komentář k programu COVID-Kultura III

Kolegové, především Vás zdravím – a to doslova – v této složité době. Rád bych Vás ujistil, že Herecká asociace je na Vaší straně. A i když nemůžeme vždycky pomoci, jak bychom chtěli, alespoň se o to snažíme.

Rád bych také uvedl na pravou míru tu skutečnost, že nejsme státem zřízená organizace – ani prodloužená ruka Ministerstva kultury. Píšu to proto, že někteří kolegové nás kritizují za to, že jsme „něco zařídili – nebo spíše nezařídili“ a mají pocit, že máme neomezenou moc.

Bohužel, opravdu neumíme všechno. A ač jsme bráni vážně při různých jednáních na nejvyšších úrovních a naše požadavky jsou sice vyslechnuty a někdy i pochopeny, stejně nezaručíme, že se pak naše snaha odrazí ve vydaném zákoně.

Naše činnost v těchto dnech je značně intenzivní. Téměř denně se já nebo někdo z aparátu či prezidia účastníme rozsáhlých a dlouhých videokonferencí, schůzek a jednání. Sepisujeme dlouhé rozbory, vyplňujeme dotazníky, telefonujeme.

Bohužel jsme často překvapeni, jak malé jsou znalosti o naší práci na nejvyšších místech. Problémy, které často všichni vnímáme z vydaných zákonů, opatření či předpisů, často vycházejí z pouhé neznalosti našeho prostředí.

Na druhou stranu musím říci, že se řada věcí podařila, náš hlas je na nejvyšších místech slyšet a díky nám, díky ITI i díky dalším spřízněným organizacím se nám podařilo vylepšit řadu podmínek – v současné době zejména v kompenzačních programech.   

Jistě sledujete, že se otevřely možnosti různé státní pomoci – některá je určená přímo pro nás – pro tzv. OSVČ pracující v kultuře.

Rád bych dodal, že Herecká asociace se po celou dobu snaží aktivně přípravu těchto projektů korigovat a případné chyby odstraňovat. V posledních měsících máme zdatného spojence, kterým je ITI (Mezinárodní divadelní institut), se kterým spolupracujeme.

Situace se také komplikuje tím, že se parametry často mění na poslední chvíli a reakce odborníků z různých ministerstvech se často liší.

A nyní konkrétně:

Předesílám, že zorientovat se v podpůrných programech bohužel není jednoduché. Pokusím se vše napsat co nejvíce stručně – více se dozvíte na jednotlivých internetových stránkách.

Každopádně platí, že herec v pozici OSVČ si může požádat o tzv. kompenzační bonus. Podle našich zkušeností není jednoduché pro naše členy splnit požadavky, které zákon vyžaduje. Proto jsme vždy radili využít raději speciálního programu COVID-Kultura.

Jen upozorňuji, že NENÍ možné získat podporu z obou těchto programů, i když se často tato fáma mezi umělci šíří.

Zde citace přímo ze stránky MKČR:

 

Souběhy podpor

 

Souběh této podpory je možný: s Ošetřovným pro OSVČ a programem COVID–Kultura, výzva č. 3.3 – podpora podnikatelských subjektů v kultuře.

Souběh není možný: s programem COVID–Kultura, výzva 3.2 – podpora audiovize či tzv. kompenzačním bonusem dle zákona č. 461/2020 Sb.

Proč nemůžu kombinovat tzv. kompenzační bonus s COVID–Kultura?
Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, které se váží ke stejnému období, jako jsou kompenzační bonus, COVID–Kultura, COVID–Sport či COVID–Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory, jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Není tedy možné současně obdržet jednorázovou podporu v rámci programu COVID–Kultura (60 000 Kč jednorázově) a současně od Ministerstva financí (500 Kč/den).

 

COVID-Kultura III

V současné době byla vyhlášena podpora COVID-Kultura III – konkrétně:

3.1 OSVČ – určeno pro výkonné umělce a autory a odborné umělecko-technické profese – tato verze programu COVID–Kultura je opět ve výši 60 000 Kč a je určena pro období únor–březen 2021
3.2 obor audiovize
3.3 určeno podnikatelům, firmám či NNO

Podrobněji se dozvíte o těchto podporách zde:

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/3-vyzva-pro-osvc-covid-kultura-4-cs4136.html

https://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15994-informace-pro-autory-o-programu-covid-kultura-iii – dobré shrnutí společnosti DILIA

 

Dobré zprávy

O podporu nově mohou žádat studenti, senioři pobírající důchod, nevadí rodičovská či mateřská nebo poloviční úvazek jako pedagog.

 

Špatné zprávy

Program – příspěvek (dotace) bude daněn! (Do daní v roce 2020 nutno zařadit i příspěvek z minulého roku).

Dále musíte být OSVČ s podnikáním jako svou hlavní činností (živnost je vaší hlavní pracovní náplní, jste podnikatelé „na plný úvazek“) – tedy platíte si zálohy na sociální a zdravotní pojištění v plné výši sami (cca dohromady minimálně kolem 5 000 Kč měsíčně). Když tak konzultuje se svými daňovými poradci, jak jste na tom.

Tento program není určen pro herce zaměstnané v divadlech!

A pozor – abyste měli nárok na tento program, musíte se vejít do limitu
418 020 Kč čistých výdělků v roce 2020. Výpočet tzv. čistých příjmů není u OSVČ jednoduchý – orientačně je to řádek 42 na daňovém přiznání. Velmi obecně se jedná o výpočet: hrubý příjem minus Vaše výdaje.

Avšak,  aby to nebylo tak jednoduché, příspěvek na COVID-Kulturu za rok 2020 musíte danit, ale pro tento výpočet se započítávat nemusí.

Asi se ptáte, proč je to tak „jednoduché“. Neptejte se. Snažili jsme se proto udělat maximum, vypadalo to bohužel ještě hůře…

 

Naše doporučení

Za období leden 2021 je možné požádat si o Kompenzační bonus.

Za období únor–březen 2021 zažádat o program COVID-Kultura III (3.1).

Protože podmínkou pro udělení podpory je nějaký divadelní projekt, je pro „absolutně nedivadelní herce“ určen program Audiovize (3.2), který je určen pro filmaře.

Naše doporučení však zní žádat v klasickém programu COVI-Kultura III (3.1).

 

Poznámka na závěr:

Kompenzační bonus je úplně jiný program, je řízen Ministerstvem financí a nepodléhá danění. Program COVID-Kultura je tzv. dotace, podléhá danění a spravuje ho MK a MPO.

Dále ještě uvádíme, že spolupracujeme se společností Nová síť, která je velmi aktivní a dost orientovaná v současných podpůrných programech. Může zodpovědět i na složitější dotazy: konzultace@novasit.cz.

 

Držíme palce!

Ondřej Kepka, prezident HA, a prezidium HA

 

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace