Aktuality

Kompenzace pro OSVČ

Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků z Komory daňových poradců ČR vysvětluje detaily kompenzace pro OSVČ.

Video začíná na čase 19:05

Na video pokračujte zde: Studio ČT24

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace