Aktuality

Kompenzační bonus pro rok 2022

Od 1. ledna 2022 je možné podávat žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období.

  • Nárok na kompenzační bonus bude testován na poklesu příjmů odpovídajících tržbám o nejméně 30 %, a to ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období.
  • Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá bonusového období, tedy konkrétně prosinec 2021 a leden 2022.
  • Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021.
  • Maximální výše kompenzačního bonusu zůstává zachována na částce 1.000 Kč, v případě osob činných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti půjde o výši 500 Kč na den.
  • Prvním bonusovým obdobím nového kompenzačního bonusu je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, zákonem je garantováno ještě druhé bonusové období odpovídající lednu 2022.

Další informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace