Aktuality

Ministerstvo kultury podporuje Ukrajinu

“Česká republika jednoznačně podporuje Ukrajinu a požaduje co nejtvrdší sankce vůči Rusku. Naše historická zkušenost nám umožňuje vidět situaci v ostrém světle. Ministerstvo kultury připravuje kroky v rámci své agendy, v tuto chvíli tyto čtyři, na dalších budeme pracovat dle vývoje situace,” říká Martin Baxa, ministr kultury.

  1. Asociace profesionálních divadel ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze chystají pro umělce, kteří z Ukrajiny odejdou, pomoc přímo v České republice. Bude to konkrétní pomoc, aby mohli pokračovat ve své profesi. Podrobnosti budou zveřejněny v nejbližších dnech.
  2. Ministerstvo kultury i příspěvkové organizace se chtějí a budou podílet na záchraně kulturního dědictví Ukrajiny, ať již jde o případné uskladnění sbírkových předmětů, o jejich restaurování či školení odborníků restaurátorů.
  3. Další kroky můžeme učinit na poli mezinárodní spolupráce. Ministr kultury Martin Baxa doporučí, aby Česká republika prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí spoluiniciovala zrušení konání 45. zasedání mezivládního výboru pro světové dědictví v červnu 2022 v Kazani v Ruské federaci a jeho přenesení do sídla UNESCO v Paříži.
  4. Ministr kultury požádá příspěvkové organizace, aby maximálně omezily kontakty s ruskými partnery a nepřijímaly v této době pozvánky na akce, konference a kulturní projekty v Ruské federaci.

“Velmi si vážím přístupu kulturní obce v České republice. Podporu Ukrajiny vyjadřují dle svých možností, hledají cesty, jak a v čem konkrétně pomoci a budou v tom i nadále pokračovat,” dodává Martin Baxa.

Ministerstvo kultury zřídilo koordinační místo pro nabídky a poptávky pomoci Ukrajině v rezortu kultury

Činnost zajišťuje kancelář bezpečnostního ředitele.

Kontakt: ukrajina@mkcr.cz

Průběžně aktualizovaný přehled důležitých informací pro občany Ukrajiny.

Ministerstvo vnitra ČR
Informace pro občany Ukrajiny
(Інформація для громадян України)

www.nasiukrajinci.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Pomoc občanům Ukrajiny
(Допомога громадянам України)

Asociace profesionálních divadel​
Spolupráce s umělci, kteří opustí Ukrajinu a Rusko

Asociace producentů v audiovizi (APA) spolupracuje na dvou způsobech pomoci lidem z Ukrajiny

První je hledání uplatnění ve filmovém průmyslu u nás, k čemuž slouží i nově vytvořená platforma www.creativeshelter.cz. Zde si mohou uchazeči zveřejnit svoji poptávku po zaměstnání společně s kontaktem a svými schopnostmi, zároveň sem umisťují i firmy nabídky pracovních pozic v kreativním průmyslu. Creative Shelter se už rozšířil do 4 evropských zemí. Tímto prosíme firmy, které mohou nabídnout pracovní pozice v oblasti audiovize nebo kultury, aby tam své poptávky umístily.

Druhá možnost pomoci, na které spolupracuje Polská filmová akademie a APA, je výzva firmám o materiální podporu zaměřenou na filmový průmysl. Jedná se o zisk a distribuci poptávaných věcí usnadňujících profesní život Ukrajinců na Ukrajině zejména u věcí, které jsou tam nyní těžko dostupné (technika potřebná k natáčení a postprodukci, ochranné pomůcky a další). Prosíme čtenáře, aby si prošli tento seznam a v případě, že něco z něj mohou poskytnout a zaslat na Ukrajinu, prosíme o vyplnění příslušných kolonek. Ve spolupráci s APA pak doručíme balíčky do Polska, odkud se vše zkompletuje a zašle přímo na Ukrajinu.

Převzato z webových stránek Ministerstva kultury

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace