Aktuality

MVČR – Informace o chystaných změnách v oblasti datových schránek

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Dle této nové legislativy počátkem příštího roku, tedy 2023, bude pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku. Tato datová schránka bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem příštího roku zřízena automaticky, nebo si ji mohou zřídit sami v předstihu, což ostatně doporučujeme.

O zřízení datové schránky žádá fyzická osoba, která je oprávněna za konkrétní podnikající fyzickou osobu. V případě právnické osoby, zase osoba, která je oprávněná jménem Vaší právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod. Podání žádosti je možné buď osobně na Czech POINT či písemně v listinné podobě. U podnikající fyzické osoby navíc můžete využít možnosti online zřízení datové schránky za pomoci Identity občana (prostřednictvím např. eObčanky, Bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu). Více informací na: www.mojedatovaschranka.cz a na helpdesku 954 200 200.

Používání datové schránky sebou nese mnoho výhod. Je to zejména úspora peněz, neboť používání DS je pro komunikaci s úřady zdarma, flexibilita, jelikož datovou schránku lze využívat odkudkoliv a kdykoliv, nejste tedy omezeni úřední dobou úřadu či otvírací dobou a vzdáleností od pošty a rychlost, protože zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné moci a v neposlední řadě bezpečnost.

Pro více informací o datových schránkách můžete navštívit výše zmíněnou stránku www.mojedatovaschranka.cz, či zavolat na helpdesk 954 200 200.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na datovkynove@mvcr.cz. Upozorňujeme, že tato adresa slouží výhradně pro potřeby spojené s informacemi o nové povinnosti používání datových schránek a následnou spoluprací. V jiných případech týkajících se datových schránek využijte helpdesk.

Odbor eGovernmentu – Tým datových schránek
Ministerstvo vnitra ČR

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace