Aktuality

Otevřený dopis herců Divadla Radost

Otevřený dopis herců Divadla Radost, příspěvkové organizace

Dovolte nám touto cestou poděkovat Herecké asociaci za její nesmírnou podporu a nápomoc v době řešení dlouhodobé a komplikované situace v Divadle Radost v Brně. Soubor divadla, po dlouholetých neshodách, písemně projevil svému řediteli, panu Vlastimilu Peškovi, nedůvěru. K tomuto kroku vedla členy souboru celá řada problémů – neuspokojivé umělecké směřování, uzavřenost divadla vůči herecké obci a především poměrně vleklé a komplikované pracovně-právní vztahy na pracovišti.

Herecká asociace byla nápomocná radou i podporou. Několikrát nás navštívil právník HA pan Mgr. Vladimír Petříček a schůzku se souborem absolvoval i prezident Herecké asociace pan Ondřej Kepka. Nutno ještě podotknout, že se tak dělo i za náročné situace spojené s počátky pandemie nemoci Covid-19.

Díky podpoře Herecké asociace jsme do řešení výše zmíněných problémů zapojili Státní úřad inspekce práce, Policii ČR i Odbor kultury Magistrátu města Brna. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici nového ředitele Divadla Radost. Výběrová komise vybrala pana Pavla Hubičku a ten byl (ke spokojenosti valné většiny zaměstnanců) 1. 7. 2020 uveden do funkce.

Milá Herecká asociace, už se nám v divadle dýchá lépe a ještě jednou děkujeme. Bez Vaší podpory bychom to nedokázali.

V Brně dne 8. 3. 2021

herci a herečky Divadla Radost
členové i nečlenové Místní pobočky HA

Otevřený dopis herců DR

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace