Aktuality

Podmínky pro návštěvu kulturních akcí s platností od 24. 5.

Návštěva divadelních představení je možná při splnění jedné ze tří podmínek:

– Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno. (Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.)
– Potvrzení o ukončeném, nebo započatém očkování. (21 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testovaní.)
– Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19. (Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní.)

Další podmínky:

– K ochraně dýchacích cest správně nasazený respirátor po celou dobu návštěvy kulturní akce.
– Dodržování 2m rozestupů ve všech prostorách konání akce.

V případě, že na sobě pozorujete příznaky nemoci nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte ohleduplní k ostatním a raději zůstaňte doma.

Ke stažení: Balíčky pro kulturu 2021 aktualizace k 24.5..pdf

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace