Aktuality

Podmínky pro návštěvu kulturních akcí s platností od 8. 6.

Návštěva divadelních představení je možná při splnění jedné ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):

  • 21 dní po 1. dávce očkování se ke každému budou ve službách, v kultuře atd. chovat, jako by byl očkovaný, jinými slovy: tito lidé už nebudou muset být testovaní
  • Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
  • Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
  • Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením
    zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

K ochraně dýchacích cest respirátor (součást vstupenky nebo nabídka zakoupení u vstupu), ochrana dýchacích cest podle mimořádných opatření

Konzumace podle pravidel předzahrádek a vnitřních prostor stravovacích zařízení

Ke stažení: Balíčky pro kulturu 2021 upravy 10.5 kopie.pdf

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace