Aktuality

Podzim s farmou v jeskyni

Mezinárodní divadelní studio Farma v jeskyni a Centrum současného umění Dox pořádají ve dnech 2.10. 2018 – 10. 10. 2018 Podzim s Farmou v jeskyni.

 

DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ STUDIO FARMA V JESKYNI SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA PODZIM S FARMOU V JESKYNI

NAVŽDY SPOLU! 2. 10. v 19 hodin 3. 10. v 19 hodin (po představení následuje diskuze v kavárně DOX) HERE BE LIONS

Magda a Zuzanka sdílí své malé životy přes telefonické rozhovory. První nemůže být bez druhé, ta druhá je pohlcena jen sama sebou. Proč spolu vůbec ještě komunikují a co je vlastně spojuje? Fragmenty jejich absurdního vztahu se objevují v kaleidoskopu situací z jiných životů, žitých bez rozpoznání svého smyslu a směřování, mezi zábavou a bezmocí, narcismem a strachem ze smrti. Přítomnost střídá minulost, odmítání touha po blízkosti. Čas plyne, výtah jede nahoru a party musí někdy skončit. Zestárli jsme. Překvapuje nás to?

WORKSHOP TRADIČNÍCH TIBETSKÝCH TANCŮ 4. 10. od 15:30 do 18 hodin HERE BE LIONS

Téměř každý Tibeťan, který umí chodit, umí i zpívat. A kdykoliv se setkají, tančí. Tanec jako svoboda, kterou jim nikdo nemůže vzít. Tradiční nomádské tance pod vedením tibetského performera Rin Kina. Workshop je otevřen pro všechny zájemce bez omezení věku a předchozích zkušeností. Na dílnu doporučujeme pohodlný oděv a obuv. Sraz účastníků workshopu bude v 15:15 hodin na recepci DOX+.

TIBET NOW! /UMĚNÍ V EXILU 4. 10. v 19 hodin HERE BE LIONS

Znáte tvorbu současných tibetských básníků? Slyšeli jste už tibetský rap? Mladá generace tibetských výtvarníků, spisovatelů, fotografů, tanečníků či filmařů tvoří převážně daleko od svého domova. Stále častěji obrací svou pozornost k otázce, co znamená být Tibeťan. Hostem diskuze ve Vzducholodi Gulliver o současném tibetském umění, literatuře a životě v exilu bude Kate Saunders, spisovatelka a mezinárodně uznávaná odbornice na problematiku Tibetu a Číny, která spolupracovala s Farmou v jeskyni na realizaci výzkumu pro představení Útočiště v Londýně.

CESTA 5. 10. ve 20:30 hodin / 6. 10. ve 20 hodin HERE BE LIONS

Vzducholoď Gulliver tentokrát poletí na odlehlá místa, kde členové Farmy v jeskyni čerpali inspiraci pro svá představení. Hudba, video a silné obrazy v časosběrném představení uvnitř vzducholodě Gulliver a na střeše DOXu. Ve videoprojekcích se objeví přátelé Farmy v jeskyni z Amazonie, východního Slovenska, Andalusie a severní Brazílie, kteří inspirovali členy souboru svými příběhy, rytmy, tanečními kroky. Skrze písně, fragmenty z představení a videa z cest provede Farma v jeskyni diváky mapou bílých míst, kde se v zapomenutých komunitách předávala zkušenost a poznání, na které už dnes všichni zapomněli.

Účinkují členové souboru společně s neherci seniory, studenty, hudebníky, členy Dismanova rozhlasového dětského sboru a jazzovým virtuosem Marcelem Bártou.

REFUGE 9. 10. v 19 hodin / 10. 10. v 19 hodin

Vydávají se na cestu. Ze strachu. Bez záruk. Cesty tří lidí se protnou na útěku. Poutáni k sobě navzájem překonávají území úzkosti, odvahy, selhávání a soucitu. Hledají útočiště ve světě, který o ně nestojí. Když není kam se vrátit, zbývá jen procitnout. Představení se inspirovalo rozhovory s komunitou mladých lidí, žijících v Londýně, kteří na útěku prožili hraniční životní situace. Scénická kompozice balancuje na pomezí fyzického divadla a koncertu v podání sedmi výjimečných hudebních a tanečních performerů.

Vstupenky na GoOut.cz nebo v pokladně DOX

DOX Centrum současného umění Farma v jeskyni Poupětova 1, 170 00 Praha 7 Poupětova 3, 170 00 Praha 7 www.dox.cz www.farminthecave.com
Kontakt Barbara Tůmová info@farminthecave.com + 420 604 560 534

Činnost Farmy v jeskyni je podporována grantem hl.m. Prahy pro rok 2018 ve výši 2.500.000 Kč. Farmu v jeskyni dále podporují: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Fond na podporu umenia, Městská část Praha 7 a Nadace Život umělce, Inscenace Útočiště byla realizována v rámci projektu Be SpectACTive! a v produkci Tance Praha

HERE BE LIONS – Takto označené události jsou součástí evropského projektu sociálního a komunitního divadla Caravan Next, částečně financovaného z prostředků programu EU Kreativní Evropa – www.caravanext.eu

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace