Aktuality

Účet určený pro pomoc pozůstalým po Simoně Postlerové

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jedním z poslání Herecké asociace je zajištění sociální pomoci svým členům v tíživé životní situaci. A myslíme při tom také na členy jejich rodin. Proto jsme se rozhodli založit sociální účet určený pro pomoc pozůstalým v případě úmrtí.

K tomuto kroku nás motivovala zdrcující zpráva o nečekaném odchodu naší milované kolegyně, herečky Simony Postlerové, která po sobě zanechala dceru Janu Magdalénu a syna Damiána trpícího autismem, o něhož se až do svého úmrtí starala.

Proto bychom vám rádi představili účet nazvaný “Simona”, číslo 131-2750390297/0100 určený pro shromažďování darů a příspěvků od kolegů. Přispět můžete v případě zájmu jakoukoliv částkou. Veškeré finanční prostředky, které na účet přijdou, budou následně předány pozůstalým po Simoně Postlerové.

Předem vám děkujeme, že spolu s námi pomáháte Simonině rodině překonat náročné životní období po ztrátě milované osoby a poskytnout jí podporu v těchto pro ně tak náročných časech.

Ondřej Kepka

Prezident Herecké asociace

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace