Aktuality

Valná hromada Herecké asociace 12. listopadu

Všem členům Herecké asociace

Vážené členky, vážení členové Herecké asociace, prezidium Herecké asociace si Vás dovoluje tímto pozvat na:

Valnou hromadu Herecké asociace

v Činoherním klubu, o.p.s.
Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1

v sobotu 12. listopadu 2022 od 10.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti HA (v písemné podobě u prezence) a jejího prezidia od poslední VH (12. listopadu 2018)
5. Zpráva o hospodaření HA za rok 2018,2019,2020,2021
6. Zpráva kontrolní komise
7. Návrh rozpočtu HA na rok 2022
8. Oznámení výsledků korespondenční volby prezidia a kontrolní komise
9. Oznámení kandidátů na funkci prezidenta s informací o korespondenční volbě dle volebního řádu
10. Informace hostů HA:
a) Společnost Intergram, zástupce HA Tomáš Turek
b) Sdružení výkonných umělců: zástupce HA Tomáš Turek
c) Nadace Život Umělce (písemná zpráva PhDr. Svatavy Barančicové ředitelky NŽU)
11. Stanovy HA – navýšení členských příspěvků
12. Schválení čestného členství – Alexandra Myšková 4.4.2022 (100 let)
13. Různé
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr

Zveme samozřejmě i nečleny HA, kteří se mohou valné hromady rovněž zúčastnit (bez práva hlasovat).

Za prezidium Herecké asociace

Ondřej Kepka, prezident

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace