Aktuality

Vyhlášené sbírky na pomoc Ukrajině

Velvyslanectví Ukrajiny v Praze zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny: 304452700/0300.

Další sbírky na pomoc Ukrajině kam lze přispět:

Člověk v tísni
číslo účtu: 0093209320/0300

Charita ČR
číslo účtu: 55660022/0800, variabilní symbol 104, nebo online přes Darujme.cz: https://bit.ly/3hILJpA

Nadace Adra
online přes Darujme.cz: https://bit.ly/34l0IDl

Paměť národa
online přes Darujme.cz: https://bit.ly/3hH0dXj

Unicef
číslo účtu: 11771177/0300, variabilní symbol: 829

Český červený kříž
číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502, nebo online: https://bit.ly/3HT05hU

Sbírka AMU pro podporu ukrajinských studentů
číslo účtu: 2260287/0100

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace