Aktuality

Vyjádření Herecké asociace k probíhajícímu programu „25“

Vyjádření Herecké asociace k probíhajícímu programu „25“ – pomoc pro OSVČ

Po upozornění několika daňových poradců a po konzultaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme zjistili, že dlouho očekávaný „Program 25“ pro OSVČ skrývá v sobě několik otazníků.

Bohužel, původně prohlašovaná podmínka, že nárok na příspěvek budou mít všichni OSVČ, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, se do výsledného zákona nedostala.

V aktuálním zákoně se nehovoří o HLAVNÍ či VEDLEJŠÍ činnosti, ale hovoří se o tom, že kdokoliv, za koho někdo platí nemocenské pojištění, NEMÁ nárok. Tedy lidově řečeno, má li OSVČ byť jen miniaturní úvazek jako „zaměstnanec“, tak i přesto tato mikroskopická částka v řádu jednotek tisíc korun mu ruší nárok na dotaci.

V případě uměleckých profesí se často jedná například o malý učitelský úvazek, který pro většinu umělců nepřináší zásadní zisk – ten získávají ve své „OSVČ aktivitě“.

Dále nás znepokojuje, že se poslední dobou v médiích objevují výzvy, aby si každý rozmyslel, zda má na dotaci nárok. Jaká jsou však přesná měřítka „potřebnosti“ dotace samozřejmě nikdo přesně nemůže stanovit – a tak se často vychází jen z laické představy „výnosných či nevýnosných profesí“.

Na začátku byl „Program 25“ stavěn jako „pomoc pro každého, kdo byl nějak současnou situací zasažen“ – nyní se přesouváme do roviny „chudých“ či „bohatých“ jedinců.

Je tedy rozhodující jaké mám úspory, majetek atp. – nebo je rozhodující, zda mě krize nějak postihla?

Navíc stanovit „postižení“ v některých profesích je velmi složité. Zejména složité je vystihnout „postižení“ v profesích, které působí nepravidelně, které mají sice stabilní výdaje, ale nepravidelné příjmy. Právě v takové situaci jsou umělci v širokém slova smyslu.

Dále se ohrazujeme, aby se v naší společnosti rozdělovali jedinci podle mediálního klišé na „chudé“ a „bohaté“ jen tím, že někdo pracuje ve zdánlivě výnosném oboru a jiný ne. Být spisovatelem, hercem, fotbalistou či překladatelem automaticky neznamená, že jsem „za vodou“. Neposuzujme profesi jen na základě mimořádně úspěšných jedinců. Je to jen špička ledovce.

Vyjádření Herecké asociace k Programu 25

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace