Aktuality

Vyjádření k neveřejné sbírce na pomoc rodině Simony Postlerové

Jsme nuceni reagovat na některé nepodložené informace, které se objevily v tisku ohledně neveřejné sbírky, kterou chceme pomoci rodině naší kolegyně Simony Postlerové.

Na základě nápadu dvou kolegyň z divadla jsme se rozhodli pomoci a obratem jsme na Herecké asociaci zřídili neveřejnou sbírku. Založili jsme speciální sociální účet Herecké asociace. Důrazně odmítáme, že řešíme jakékoliv „dluhy“, o žádných dluzích nevíme a podle informací od rodiny a blízkého okolí naše kolegyně žádné mimořádné dluhy neměla.

Sbírka je výrazem „pouhé“ solidarity kolegů a nejbližších přátel, kteří vědí, čím vším si rodina Simony prošla.

Rodina je o naší akci informována, ale byli jsme to my, co jsme pozůstalé s tímto nápadem kontaktovali.

Veškeré prostředky budou rodině předány – včetně výpisu z účtu. S rodinou jsme se také domluvili, že vše nebudeme medializovat právě z důvodů případných nevhodných reakcí.

Toto prohlášení činíme zejména proto, že chceme chránit dobrou pověst rodiny i samotné Simony. Byla to právě Simona, která byla pro mnohé z nás vzorem, jak se postarat o své blízké, nesnášela konzumní život a ke své práci a veškerým svým závazkům přistupovala velmi zodpovědně.

S velkou úctou

Ondřej Kepka, Prezident Herecké asociace

foto: Jana Pertáková

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace