Aktuality

Bez zapojení všech nelze účinně čelit pandemii!

Výzva ITI – zastřešující platformy pro divadlo, tanec a nový cirkus k současné situaci

Praha 3. 3. 2021: Se znepokojením sledujeme, jak se vývoj epidemie stávajícími opatřeními nedaří brzdit. Stát dosud z omezení vyjmul průmysl, a to na úkor ostatních oblastí, kde je zásadně omezen běžný život. Kultura je v krizovém stavu již celý rok. Přesto své pracovníky již řadu měsíců testuje, pracuje v ochranných pomůckách, díky tomu není zdrojem nákazy a udržuje svou kontinuální činnost. Apelujeme na dodržování stejných pravidel pro všechny rizikové oblasti, včetně průmyslu a veřejné správy, bez ohledu na dílčí ekonomické ztráty. Apelujeme zároveň na bezpečný návrat kultury do života společnosti.

Hodnoty, které vytváří kulturní sektor, jsou postaveny na kreativitě a talentu, zaměstnáváme desetitisíce lidí a do státního rozpočtu ročně přispíváme miliardami korun. Svou činností pomáháme formovat společnost, přinášíme impulzy, iniciujeme dialog, stimulujeme kritické myšlení, vzděláváme, kultivujeme prostředí, upozorňujeme na rizika a hlavně nabízíme smysluplnou a účinnou obranu proti sociopatologickým jevům ve společnosti.

Přistoupili jsme na omezení našeho ústavního práva na kulturu a vzdělání daného Listinou základních práv a svobod. Nemůžeme posílat děti do školy ani navštívit rodiče, pokud nejsou v ohrožení života, nemůžeme svobodně trávit volný čas. To však nadále není možné, aniž by stejná opatření platila v ostatních odvětvích. Kultura, školství a služby vůbec jsou nastavenými pravidly omezeny nejvíce, dlouhodobý dopad těchto omezení může být pro celou společnost devastující.

Žádáme o vytvoření pravidel pro kulturu, školství, volný čas a rodinný život. Je třeba myslet na kvalitu života a nastavit rovné podmínky pro všechny. Nedůslednost maří efekty dalších opatření, která mají negativní jak ekonomický, tak sociální dopad na životy rodin, běžných občanů a firem.

Nechceme dále přihlížet dělení naší společnosti na ty, co mohou, a na ty, co nemohou. Pravidla musí platit pro všechny.

V době, kdy nevíme přesně, jak se bude pandemická situace vyvíjet, je nutné systémově a v návaznosti na všeobecná omezení začít plánovat otevírání našich aktivit a objektů veřejnosti. Kulturu nelze otevřít ze dne na den, plán musíme znát týdny či měsíce dopředu. Naše práce pak pomůže společnosti se postupně zotavit z covidového a postcovidového marasmu.

Jen díky solidárnosti ve společnosti a zapojení všech lze pandemii čelit. Chování každého z nás dnes více než kdy jindy ovlivňuje budoucnost ostatních.

Yvona Kreuzmannová, prezidentka českého střediska ITI
Marta Smolíková, Adriana Světlíková a Jakub Vedral, prezidium českého střediska ITI

Asociace českých divadelních kritiků (české středisko Mezinárodní asociace divadelních kritiků AICT) zastoupená v Radě ITI Karlem Králem
Asociace nezávislých divadel zastoupená v Radě ITI Štěpánem Kubištou
Asociace profesionálních divadel ČR zastoupená v Radě ITI Evou Kejkrtovou Měřičkovou
Asociace tanečních umělců ČR zastoupená v Radě ITI Lindou Svidró
ASSITEJ (české středisko Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež) zastoupená v Radě ITI Dagmar Bednárikovou
Cirqueon zastoupený v Radě ITI Eliškou Jevičovou
ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) zastoupená v Radě ITI Františkem Fabiánem
Divadelní fakulta JAMU zastoupená v Radě ITI Blankou Chládkovou
Herecká asociace zastoupená v Radě ITI Ondřejem Kepkou
Jednota hudebního divadla zastoupená v Radě ITI Radmilou Hrdinovou
SIBMAS (české středisko Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí) zastoupená v Radě ITI Sylvou Pracnou
UNIMA (české středisko Mezinárodní unie loutkářů) zastoupená v Radě ITI Stanislavem Doubravou
Vize tance zastoupená v Radě ITI Marií Kinsky

K výzvě se můžete připojit zde: https://form.jotform.com/210605407491349

Výzva ke stažení: ITI – prohlášení k současné situaci 3.3.2021-final

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace