Aktuality

AKTUÁLNĚ O „VKI“

Ministr kultury ohlásil zahájení prací na paragrafovém znění zákona, přestože MK ČR nemá vyřešeny základní otázky.

15. 12. 2022 SE SEŠLA TRIPARTITA NA MK ČR K ZÁKONU O VEŘEJNÉ KULTURNÍ INSTITUCI (VKI).
ŠLO ZATÍM O PRVNÍ JEDNÁNÍ O VKI, KE KTERÉMU BYLY PŘIZVÁNY I ODBORY.

PODKLAD MK ČR K VKI A JEDNÁNÍ TRIPARTITY

VEDENÍ MK ČR PRO JEDNÁNÍ TRIPARTITY PŘIPRAVILO „PODKLAD“ K MOŽNÉ PODOBĚ ZÁKONA O VKI.
VEDENÍ MK ČR VYCHÁZÍ PŘEDEVŠÍM Z MATERIÁLŮ ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL ČR (APD), ANIŽ BY REFLEKTOVALO ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY ZÁSTUPCŮ ODBORŮ.
NENÍ PRAVDOU, ŽE BY „NOVÝ NÁVRH“ MĚL BÝT VÝRAZNĚ JINÝ NEŽ PODOBA SENÁTNÍHO NÁVRHU ZÁKONA JIŘÍHO ŠESTÁKA O VKI Z ROKU 2016, KTERÝ ODMÍTLA JAK TEHDEJŠÍ VLÁDA, TAK ODBORY.
MK ČR STÁLE NEMÁ VYŘEŠENOU ŘADU ZÁSADNÍCH ASPEKTŮ VKI.
V OBECNÉ ROVINĚ MÁ ZÁKON VÝZNAMNĚ POSÍLIT POZICI ŘEDITELŮ, NAOPAK MÁ TENDENCI VÝRAZNĚ ZHORŠIT PODMÍNKY PRÁCE A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ.
MK ČR ANI APD NEBYLY SCHOPNY UVÉST JEDINOU EVROPSKOU ZEMI, KDE BY V KULTURNÍCH INSTITUCÍCH FUNGOVALA TATO STRUKTURA VKI – ŘEDITEL, SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA.
MINISTR KULTURY MARTIN BAXA ZAŠTIŤUJE PRÁCE NA VKI ÚDAJNOU PODPOROU ZE STRANY ŘEDITELŮ SYMFONICKÝCH ORCHESTRŮ (ASOPS), KTEŘÍ SE ALE K PODKLADŮM MK ČR A APD STAVÍ VELMI REZERVOVANĚ.

PLÁNY VEDENÍ MK ČR

PŘES EXTRÉMNÍ NEDOSTATKY, ROZPORY A ŘADU NEVYŘEŠENÝCH OTÁZEK HODLÁ VEDENÍ MK ČR ZAČÍT PRACOVAT NA PARAGRAFOVÉM ZNĚNÍ NÁVRHU ZÁKONA JIŽ NYNÍ, V LEDNU 2023.
DO BŘEZNA BY MĚL BÝT HOTOV HRUBÝ KONCEPT PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA.
VLÁDĚ BY MĚL BÝT ZÁKON PŘEDLOŽEN K PROJEDNÁNÍ DO POLOVINY ROKU 2023. NA PODZIM 2023 BY ZÁKON MĚLA PROJEDNAT POSLANECKÁ SNĚMOVNA.
ZÁKON BY MĚL VSTOUPIT V PLATNOST V ROCE 2024.

CO NEMÁ MK ČR VYŘEŠENO

ŘEŠENÍ ZPŮSOBU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A PODMÍNKY ŘETĚZENÍ PRACOVNÍCH SMLUV.
FKSP, ZAJIŠTĚNÍ 5TÝDENNÍ DOVOLENÉ A DALŠÍ BĚŽNÉ ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY.
OBSAZOVÁNÍ SPRÁVNÍCH A DOZORČÍCH RAD, VČETNĚ SYSTÉMU „OSOBY S NOMINAČNÍM PRÁVEM“.
PŘESNÝ ROZSAH ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTÍ ČLENŮ SPRÁVNÍCH A DOZORČÍCH RAD.
CHYBÍ PRAVIDLA OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA POSTY ŘEDITELŮ.
NENÍ STANOVENA ČINNOST, CÍLE NEBO ÚKOLY, KTERÉ BY MĚLA VEŘEJNÁ KULTURNÍ INSTITUCE VYKONÁVAT.
PROBLEMATIKU NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY, VLASTNÍM A SVĚŘENÝM MAJETKEM VKI.
PROBLEMATIKU ZALOŽENÍ VKI U ORGANIZACÍ DISPONUJÍCÍ SBÍRKOU ZAPSANOU V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) – MUZEA A GALERIE.
VÝZNAM, PŮSOBNOST A MOŽNOSTI ZAKLÁDÁNÍ „POBOČNÝCH“ VKI UVNITŘ ORGANIZACE.
CO A V JAKÉM ROZSAHU BUDE ŘEŠIT SAMOTNÝ ZÁKON, CO ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA.

CO AKTUÁLNĚ HROZÍ

ZHORŠENÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Z DŮVODU PŘECHODU Z PLATU NA MZDU.
SPRÁVNÍ RADA BUDE MÍT PRAVOMOC SCHVALOVAT ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.
U ZAMĚSTNANCŮ ZAVEDENÍ SMLUV POUZE NA DOBU URČITOU.
ABSENCE STANDARDŮ JAKO JE FKSP NEBO 5TÝDENNÍ DOVOLENÁ.
NEPRŮHLEDNÁ NOMINACE ČLENŮ SPRÁVNÍCH A DOZORČÍCH RAD.
ABSENCE ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ VE SPRÁVNÍCH A DOZORČÍCH RADÁCH.
NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ ORGANIZACÍ Z DŮVODU ODMĚŇOVÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY.
NETRANSPARENTNÍ VÝBĚR A JMENOVÁNÍ ŘEDITELŮ INSTITUCÍ, PŘÍPADNĚ JEJICH ODVOLÁVÁNÍ.
MOŽNOST JMENOVÁNÍ ŘEDITELE ORGANIZACE NA DOBU NEURČITOU.
RIZIKOVÉ NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY A MAJETKEM ORGANIZACE.
NEJASNÝ SYSTÉM VÍCELETÉHO FINANCOVÁNÍ BEZ ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH PROSTŘEDKŮ.
PROBLEMATICKÉ VRSTVENÍ ORGANIZACÍ ZAKLÁDÁNÍM „POBOČNÝCH“ VKI UVNITŘ VKI.
VÁGNÍ NASTAVENÍ PRAVIDEL SPOLUZŘIZOVÁNÍ ORGANIZACÍ.

11. 1. 2023

Ke stažení: 2023.01.11. Aktuality o VKI (informační leták pro zaměstnance)

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace