Aktuality

Koronavirus – BOZP – pokyny

V případě zaměstnavatelů a zaměstnanců se jedná o zajištění BOZP zaměstnanců obecně. Ochrana zdraví zaměstnanců je totiž nedílnou součástí BOZP.
Zaměstnavatelé by si měli zkontrolovat, v jakém stavu se nacházejí jejich hygienická zařízení a jestli zaměstnancům poskytují dostatečné množství mýdla, dezinfekčních prostředků a ručníků. Hlavní zásadou prevence v době pandemie je totiž hygiena rukou. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků sice uvádí určité limity těchto prostředků, ale ty by s ohledem na to, že se jedná o zastaralý předpis, měly být samozřejmě navýšeny podle provozních podmínek a možností zaměstnavatele. Dostatečné množství vody na pracovišti je pak samozřejmostí. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, výslovně stanoví, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti

Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) mohou pomoci omezit šíření infekcí na vašem pracovišti. Tato opatření je vhodné začít používat hned, tedy ještě před výskytem COVID-19 ve Vašem okolí. Mohou tím být ušetřeny nemalé náklady v souvislosti s případným výskytem COVID-19.

1) Ujistěte se, že vaše pracoviště jsou čistá a hygienická.

• Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřen dezinfekčním prostředkem.

Proč? Protože kontaminace povrchů, kterých se zaměstnanci a zákazníci dotýkají, je jedna z hlavních způsobů šíření různých infekcí, včetně COVID-19.

2) Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby si pravidelně a důkladně myli ruce mýdlem a používali vhodnou desinfekci.

• Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná místa na pracovišti. Ujistěte se, že jsou tyto zásobníky pravidelně doplňovány.
• Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů.
• Informujte zaměstnance o těchto opatřeních také dalšími komunikačními kanály, např. na intranetu, informace na poradách.
• Ujistěte se, že všechny osoby na Vašem pracovišti mají možnost umývat si pravidelně ruce.

Proč? Protože mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje šíření COVID-19.

3) Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti.

Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) mají dodržovat následující opatření:

• Zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání.
• Použité ochranné prostředky ihned po použití likvidovat, pokud možno co nejdříve provést hygienu rukou.
• Zajistěte na pracovišti jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše.

Proč? Protože dobrá dýchací hygiena brání šíření COVID-19.

Koronavirus – BOZP – pokyny

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace