Aktuality

Otevřený dopis herců Slováckého divadla

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, vážený umělecký šéfe,

naším jménem i jménem všech v příloze podepsaných kolegyň a kolegů Vám zasíláme otevřený dopis. Poté, co jsme se snažili v dopise zmiňovaný problém řešit uvnitř Slováckého divadla a čekali jsme na nějakou reakci či náznak sebereflexe, zaznamenali jsme v této věci pouze otevřený, tedy veřejný dopis vedení divadla adresovaný Herecké asociaci. A ten naopak celý průběh vypovězení smluv dlouholetým členům hereckého souboru popisuje jako zcela bezproblémový. V tuto chvíli tak nevidíme jiný způsob, jak situaci řešit.

Naskenovaný obrázek

Zpráva je odeslána v kopiích také mluvčímu Slováckého divadla, Herecké asociaci a vybraným zástupcům médií. Ve skrytých kopiích pak všem, kteří dopis podepsali.

David a Irena Vackovi, herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti

Otevřený_dopis.pdf


Otevřený dopis Prezidenta HA k situaci ve Slováckém divadle
Otevřený dopis ředitelky a uměleckého šéfa Slováckého divadla Uherské Hradiště
Reakce na otevřený dopis a na vysílání pořadu Události, komentáře

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace