Aktuality

Reakce na otevřený dopis a na vysílání pořadu Události, komentáře

Praha, 7. 4. 2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto,

reaguji na dopis ze dne 31. 3. 2021 a dále na vysílání pořadu ČT Události, komentáře (1. 4. 2021), kde jsem se „na dálku“ sešel s panem starostou Stanislavem Blahou.

Vážená paní ředitelko, děkuji za dopis, kde jste vše popsala – nicméně se Vaše hodnocení celé situace zásadně neshoduje s tím, jak jsme o problému byli informováni. Myslím si, že by bylo nejlepší, kdybychom se společně potkali – případně i s Vaším zřizovatelem – a vše probrali. Nabízím, že přijedeme do Uherského Hradiště v nejbližší možné době.

Co se týče situace ve Vašem divadle: myslím si, že by se mělo vedení divadla maximálně snažit zachovat celistvost uměleckého souboru, který dlouhodobě vykazoval vysokou tvůrčí úroveň. Patnáct stálých členů hereckého souboru, který Vám nyní zbyl (ostatní budou jen hosté) je na hraně možností a sama jistě dobře víte, že řadu větších her už nenazkoušíte – nebo pouze za pomoci drahých hostů.

Co se týče financování divadla: Hovořil jsem o celé situaci i s panem ministrem kultury. Potvrdil mně, že by divadlu mohl pomoci, ale nebyl od Vašeho zřizovatele nijak zvlášť kontaktován, aby situaci společně s Vámi řešil. Tomu opravdu nerozumím.

Ve vysílání České televize jsme se s panem starostou shodli, že chybí zákon o vícezdrojovém financování kultury, nicméně přeci jen MK v loňském roce Vaše divadlo dotovalo: 3,9 mil. Kč v roce 2020 a následně ještě ze záchranného balíčku 2020 4,6 mil. Kč. Jistě – mohlo by to být i více, ale přeci jen nezůstalo MK úplně stranou.

Když už jsme u formální stránky věci, podle našeho názoru byla Vaším jednáním porušena kolektivní smlouva i zákoník práce – s čím však nemůžeme naprosto souhlasit, je forma jakou jste „výpovědi“ sdělovali svým zaměstnancům.

Nezlobte se, ale situaci, kdy ani neumožníte mnohaletým členům Vašeho divadla, aby se s někým poradili, doslova pod nátlakem je nutíte, aby „výpovědi“ podepsali ihned v kanceláři – to je neodpustitelné.

Jsem z divadelní rodiny a vím, jak by na mě zvláštně působila přítomnost právního zástupce města. Kladu si otázku – proč jste zvolila tak nestandardní formu?

Vůbec se nedivím našemu zástupci, že se mu udělalo nevolno a nemohl se tak zcela nepřipraven na situaci zúčastnit tohoto zvláštního jednání. Kdyby byl o předmětu jednání dopředu informován, jistě by za sebe například poslal zástupce.

O tak zásadním životním rozhodnutí musí člověk přemýšlet v řádu dnů či týdnů, vše probrat s rodinou, s kolegy a případně se poradit s odborníky.

—————————

Vždyť to vše šlo vyřešit úplně jinak. Řešili jsme v různých divadlech různé krize a vždy to nejlépe dopadlo, když se vše v klidu probralo. Já ani Herecká asociace nejsme na nějaké jiné lodi: všichni jsme divadelníci, já se pravidelně účastním zasedání Asociace profesionálních divadel a jako režisér často s vedením různých divadel také jednám…

Herecká profese je velmi elitní a jedinečná práce a změnu zaměstnavatele není možné uskutečnit hned – zejména ve Vašem regionu. Uplatnění herců přímo ve své profesi není okamžitě možné a pracovat jako OSVČ se dá jen v mediálních centrech (Praha, částečně Brno či Ostrava). Spolupracovat s Vaším divadlem jako „host“ je sice milé, ale existenčně nejisté. Nikdo z těchto externistů si nemůže být jistý ničím. Stačí inscenaci stáhnout z repertoáru a je konec.

Když už musí ředitel divadla k něčemu tak zásadnímu dojít, jako je propuštění nemalé části souboru, musí jednat maximálně citlivě a domýšlet i sociální a morální hlediska.

Nečekané jednání o „výpovědích“, které jste připravili pro Vaše dlouholeté členy, si opravdu nezasloužili.

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto,

jak jsem napsal na začátku dopisu, jsem připraven se urychleně s Vámi sejít a můžeme vše probrat osobně.

Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka
Prezident Herecké asociace
herec a režisér

Ke stažení: Otevřený dopis č. 2 Prezidenta HA ze dne 7 4 2021 – FINAL


Otevřený dopis Prezidenta HA k situaci ve Slováckém divadle
Otevřený dopis ředitelky a uměleckého šéfa Slováckého divadla Uherské Hradiště
Otevřený dopis herců Slováckého divadla

Kalendář akcí
Další aktivity Asociace