Aktuality

Aktualní články
o dění kolem nás

MZ – Povinné testování zaměstnanců

Mimořádné opatření MZ čj. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 jímž se mj. mění podmínky, za nichž musí být zaměstnanci povinně testová...

27.5.2021

Kultura je taky služba!

České středisko ITI vyhlašuje „Týden péče o duši“. Těší nás, že se k 3.5.2021 otevírají služby péče o tělo. Duši zřejmě na Ministerstvu zdravotnict...

26.4.2021

Otevřený dopis herců Slováckého divadla

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, vážený umělecký šéfe,

naším jménem i jménem všech v příloze podepsaných kolegyň a kolegů Vám zasíláme ...

8.4.2021
Kalendář akcí
Další aktivity Asociace