Aktuality

Aktualní články
o dění kolem nás

MZ – Povinné testování zaměstnanců

Mimořádné opatření MZ čj. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 jímž se mj. mění podmínky, za nichž musí být zaměstnanci povinně testová...

27.5.2021
Kalendář akcí
Další aktivity Asociace