Aktuality

Aktualní články
o dění kolem nás

Kultura je taky služba!

České středisko ITI vyhlašuje „Týden péče o duši“. Těší nás, že se k 3.5.2021 otevírají služby péče o tělo. Duši zřejmě na Ministerstvu zdravotnict...

26.4.2021

Otevřený dopis herců Slováckého divadla

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, vážený umělecký šéfe,

naším jménem i jménem všech v příloze podepsaných kolegyň a kolegů Vám zasíláme ...

8.4.2021

Duben – ještě tam budem?

Apelujeme na členy vlády: pojďte s námi vytvořit plán!

Otevřená výzva ITI členům vlády ČR

Několik měsíců běží nekonečná jednání a nás stále více sv...

7.4.2021

Velikonoční divadelní výzva APD

Předseda vlády České republiky
Ing. Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze dne 6. dubna 2021

Velikonoční divade...

7.4.2021
Kalendář akcí
Další aktivity Asociace